کد خبر: 25626تاریخ انتشار : 3:58:34 - سه شنبه 26 مه 2015

عکس/پرسنل دبستان پرورشگاه مژدهی رشت در سال 1330

دانش آموزان ،معلمین و کارکنان دبستان پرورشگاه مژدهی رشت _ دهه 1330 آنکه جلوی دانش آموزان ایستاده، زنده یاد میرزا کاظم خان مژدهی _ پدر یتیمان وموسس پرورشگاه مژدهی _ است. ماخذ : تاریخچه پرورشگاه یتیمان رشت/پندی

دانش آموزان ،معلمین و کارکنان دبستان پرورشگاه مژدهی رشت _ دهه 1330

آنکه جلوی دانش آموزان ایستاده، زنده یاد میرزا کاظم خان مژدهی _ پدر یتیمان وموسس پرورشگاه مژدهی _ است.
ماخذ : تاریخچه پرورشگاه یتیمان رشت/پندی