کد خبر: 25626تاریخ انتشار : ۳:۵۸:۳۴ - سه شنبه ۵ خرد ۱۳۹۴

عکس/پرسنل دبستان پرورشگاه مژدهی رشت در سال ۱۳۳۰

دانش آموزان ،معلمین و کارکنان دبستان پرورشگاه مژدهی رشت _ دهه ۱۳۳۰ آنکه جلوی دانش آموزان ایستاده، زنده یاد میرزا کاظم خان مژدهی _ پدر یتیمان وموسس پرورشگاه مژدهی _ است. ماخذ : تاریخچه پرورشگاه یتیمان رشت/پندی

دانش آموزان ،معلمین و کارکنان دبستان پرورشگاه مژدهی رشت _ دهه ۱۳۳۰

آنکه جلوی دانش آموزان ایستاده، زنده یاد میرزا کاظم خان مژدهی _ پدر یتیمان وموسس پرورشگاه مژدهی _ است.
ماخذ : تاریخچه پرورشگاه یتیمان رشت/پندی