کد خبر: 25430تاریخ انتشار : 3:32:34 - شنبه 23 مه 2015

نام نویسی یواشکی برای انتخابات در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان رودسر

به نقل از املش ما ، فرصت تعیین شده برای ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره ۱۹ الی ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری بود که بایستی توسط انجمن حقوق مصرف کنندگان اطلاع رسانی میشد ولی فقط برای افراد خاص صورت گرفته است!! یکی از منابع آگاه در گفتگو با خبرنگار ما از ثبت نام ۸ […]

به نقل از املش ما ، فرصت تعیین شده برای ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره ۱۹ الی ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری بود که بایستی توسط انجمن حقوق مصرف کنندگان اطلاع رسانی میشد ولی فقط برای افراد خاص صورت گرفته است!!

یکی از منابع آگاه در گفتگو با خبرنگار ما از ثبت نام ۸ نفر برای این انتخابات خبر داده بود.

حال باید پرسید دلیل نام نویسی یواشکی برای انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان رودسر چه بوده است؟؟؟

نکند میخواهید باز افراد خاص شما انتخاب شوند؟!!!

براساس خبرنگار ما ، انجمن حمایت حقوق مصرف کنندگان رودسر بیش از ۱۰۰۰ عضو دارد.