کد خبر: 25308تاریخ انتشار : ۳:۲۲:۰۳ - چهارشنبه ۳۰ ارد ۱۳۹۴

آورگان لهستانی در حال پیاده شدن در ساحل بندرانزلی+عکس

آورگان لهستانی در حال پیاده شدن در ساحل بندرانزلی در جنگ جهانی دوم _تابستان ۱۹۴۲م( ۱۳۲۱ ش) شماری از ای افراد برای همیشه در انزلی ماندگار شدند و دارای محله و گورستان مختص به خود نیز بودند/کیوان پندی

آورگان لهستانی در حال پیاده شدن در ساحل بندرانزلی در جنگ جهانی دوم _تابستان ۱۹۴۲م( ۱۳۲۱ ش)
شماری از ای افراد برای همیشه در انزلی ماندگار شدند و دارای محله و گورستان مختص به خود نیز بودند/کیوان پندی