کد خبر: 25308تاریخ انتشار : 3:22:03 - چهار شنبه 20 مه 2015

آورگان لهستانی در حال پیاده شدن در ساحل بندرانزلی+عکس

آورگان لهستانی در حال پیاده شدن در ساحل بندرانزلی در جنگ جهانی دوم _تابستان 1942م( 1321 ش) شماری از ای افراد برای همیشه در انزلی ماندگار شدند و دارای محله و گورستان مختص به خود نیز بودند/کیوان پندی

آورگان لهستانی در حال پیاده شدن در ساحل بندرانزلی در جنگ جهانی دوم _تابستان 1942م( 1321 ش)
شماری از ای افراد برای همیشه در انزلی ماندگار شدند و دارای محله و گورستان مختص به خود نیز بودند/کیوان پندی