کد خبر: 25142تاریخ انتشار : 3:33:24 - یکشنبه 17 مه 2015

پیشنهاد آیت الله بهجت به امام خمینی(ره) در سال 1342

آيت الله حائري شيرازي در گفت وگو با فردا پیرامون روابط ایت الله بهجت با امام خمینی بیان می دارد؛ كساني كه مدعي اين مدعا هستد كه آيت الله بهجت هيچ كمكي به انقلاب نكرد يك مورد بياورند كه اينگونه باشد. بر عكس ایشان كمك حال انقلاب بودند و حمايت كردند حتي قبل از انقلاب […]

آيت الله حائري شيرازي در گفت وگو با فردا پیرامون روابط ایت الله بهجت با امام خمینی بیان می دارد؛ كساني كه مدعي اين مدعا هستد كه آيت الله بهجت هيچ كمكي به انقلاب نكرد يك مورد بياورند كه اينگونه باشد.

بر عكس ایشان كمك حال انقلاب بودند و حمايت كردند حتي قبل از انقلاب و در زمان نهضت.به عنوان نمونه آيت الله بهجت در ايام نيمه خرداد شروع نهضت، نامه اي به امام مي دهند و مي گويند لازم است براي اين حركت از كساني كه حتي لوطي هستند و خيلي مذهبي نيستند نيز استفاده كنيد.

لذا امام نامه اي به طيب مي دهد و طيب نيز در دسته را راه اندازي مي كند و زير شكنجه به شهادت مي رسد. به طيب فشار مي آوردند كه بگو از امام پول گرفتم تا اين كار ها را انجام دهم ولي قبول نمي كرد و مي گفت من به سادات نمي توانم دروغ ببندم.