کد خبر: 25089تاریخ انتشار : ۳:۱۸:۰۱ - یکشنبه ۲۷ ارد ۱۳۹۴

گزارش تصویری از مسابقات چندجانبه با حضور تیم‌های خارجی در فومن

کاراته فومن (1) کاراته فومن (2) کاراته فومن (3) کاراته فومن (4) کاراته فومن (5) کاراته فومن (6) کاراته فومن (7) کاراته فومن (8) کاراته فومن (9) کاراته فومن (10) کاراته فومن (11) کاراته فومن (12) کاراته فومن (13) کاراته فومن (14) کاراته فومن (15) کاراته فومن (16) کاراته فومن (17) کاراته فومن (18) کاراته فومن (19) کاراته فومن (20) کاراته فومن (21) کاراته فومن (22) کاراته فومن (23) کاراته فومن (24) کاراته فومن (26) کاراته فومن (27) کاراته فومن (28) کاراته فومن (29) کاراته فومن (30) کاراته فومن (31) کاراته فومن (32) کاراته فومن (33) کاراته فومن (34) کاراته فومن (35) کاراته فومن (36) کاراته فومن (37) کاراته فومن (38) کاراته فومن (39) کاراته فومن (40) کاراته فومن (41) کاراته فومن (42) کاراته فومن (43) کاراته فومن (44)