کد خبر: 25089تاریخ انتشار : 3:18:01 - یکشنبه 17 مه 2015

گزارش تصویری از مسابقات چندجانبه با حضور تیم‌های خارجی در فومن

کاراته فومن (1) کاراته فومن (2) کاراته فومن (3) کاراته فومن (4) کاراته فومن (5) کاراته فومن (6) کاراته فومن (7) کاراته فومن (8) کاراته فومن (9) کاراته فومن (10) کاراته فومن (11) کاراته فومن (12) کاراته فومن (13) کاراته فومن (14) کاراته فومن (15) کاراته فومن (16) کاراته فومن (17) کاراته فومن (18) کاراته فومن (19) کاراته فومن (20) کاراته فومن (21) کاراته فومن (22) کاراته فومن (23) کاراته فومن (24) کاراته فومن (26) کاراته فومن (27) کاراته فومن (28) کاراته فومن (29) کاراته فومن (30) کاراته فومن (31) کاراته فومن (32) کاراته فومن (33) کاراته فومن (34) کاراته فومن (35) کاراته فومن (36) کاراته فومن (37) کاراته فومن (38) کاراته فومن (39) کاراته فومن (40) کاراته فومن (41) کاراته فومن (42) کاراته فومن (43) کاراته فومن (44)