کد خبر: 24583تاریخ انتشار : ۳:۳۸:۳۳ - دوشنبه ۲۱ ارد ۱۳۹۴

شاه کلید اصلی رابطه با خدا چیست؟

آیت الله بهجت (ره):از ما عمل چندانی نخواسته اند! مهم تر از عمل کردن«عمل نکردن» است! تقوا یعنی عمل گناه را مرتکب نشدن! همه می پرسند چکار کنیم؟ من میگویم:بگوئید چکار نکنیم؟ و پاسخ این است:گناه نکنید . شاه کلید اصلی رابطه با خدا «گناه نکردن»است

آیت الله بهجت (ره):از ما عمل چندانی نخواسته اند! مهم تر از عمل کردن«عمل نکردن» است! تقوا یعنی عمل گناه را مرتکب نشدن!

همه می پرسند چکار کنیم؟

من میگویم:بگوئید چکار نکنیم؟

و پاسخ این است:گناه نکنید . شاه کلید اصلی رابطه با خدا «گناه نکردن»است