کد خبر: 24400تاریخ انتشار : ۴:۳۸:۰۰ - چهارشنبه ۱۶ ارد ۱۳۹۴

عکس دیده نشده قدیمی از میدان شهرداری رشت

تصویری از میدان شهرداری رشت که از بالکن هتل اردیبهشت گرفته شده _ ۱۳۵۳

تصویری از میدان شهرداری رشت که از بالکن هتل اردیبهشت گرفته شده _ ۱۳۵۳