کد خبر: 24115تاریخ انتشار : ۵:۳۲:۲۳ - یکشنبه ۱۳ ارد ۱۳۹۴

گزارش تصویری از جشن میلاد حضرت‌علی(ع) در زورخانه پوریای ولی فومن

ZURKHAANEfuman (1) ZURKHAANEfuman (2) ZURKHAANEfuman (3) ZURKHAANEfuman (4) ZURKHAANEfuman (5) ZURKHAANEfuman (6) ZURKHAANEfuman (7) ZURKHAANEfuman (8) ZURKHAANEfuman (9) ZURKHAANEfuman (11) ZURKHAANEfuman (12) ZURKHAANEfuman (13) ZURKHAANEfuman (14) ZURKHAANEfuman (15) ZURKHAANEfuman (16) ZURKHAANEfuman (17) ZURKHAANEfuman (18) ZURKHAANEfuman (19) ZURKHAANEfuman (20) ZURKHAANEfuman (21) ZURKHAANEfuman (22) ZURKHAANEfuman (23) ZURKHAANEfuman (24) ZURKHAANEfuman (25) ZURKHAANEfuman (26) ZURKHAANEfuman (27) ZURKHAANEfuman (28) ZURKHAANEfuman (29) ZURKHAANEfuman (30) ZURKHAANEfuman (31) ZURKHAANEfuman (32) ZURKHAANEfuman (33) ZURKHAANEfuman (34) ZURKHAANEfuman (35) ZURKHAANEfuman (36) ZURKHAANEfuman (37)