کد خبر: 24115تاریخ انتشار : 5:32:23 - یکشنبه 3 مه 2015

گزارش تصویری از جشن میلاد حضرت‌علی(ع) در زورخانه پوریای ولی فومن

ZURKHAANEfuman (1) ZURKHAANEfuman (2) ZURKHAANEfuman (3) ZURKHAANEfuman (4) ZURKHAANEfuman (5) ZURKHAANEfuman (6) ZURKHAANEfuman (7) ZURKHAANEfuman (8) ZURKHAANEfuman (9) ZURKHAANEfuman (11) ZURKHAANEfuman (12) ZURKHAANEfuman (13) ZURKHAANEfuman (14) ZURKHAANEfuman (15) ZURKHAANEfuman (16) ZURKHAANEfuman (17) ZURKHAANEfuman (18) ZURKHAANEfuman (19) ZURKHAANEfuman (20) ZURKHAANEfuman (21) ZURKHAANEfuman (22) ZURKHAANEfuman (23) ZURKHAANEfuman (24) ZURKHAANEfuman (25) ZURKHAANEfuman (26) ZURKHAANEfuman (27) ZURKHAANEfuman (28) ZURKHAANEfuman (29) ZURKHAANEfuman (30) ZURKHAANEfuman (31) ZURKHAANEfuman (32) ZURKHAANEfuman (33) ZURKHAANEfuman (34) ZURKHAANEfuman (35) ZURKHAANEfuman (36) ZURKHAANEfuman (37)