کد خبر: 24072تاریخ انتشار : 3:33:53 - یکشنبه 3 مه 2015

گزارش تصویری از شور و حال معنوی اعتکاف در مسجد جامع فومن

eetekaf-fouman (1) eetekaf-fouman (2) eetekaf-fouman (3) eetekaf-fouman (4) eetekaf-fouman (5) eetekaf-fouman (6) eetekaf-fouman (7) eetekaf-fouman (8) eetekaf-fouman (9) eetekaf-fouman (10) eetekaf-fouman (11) eetekaf-fouman (12) eetekaf-fouman (13) eetekaf-fouman (14) eetekaf-fouman (15) eetekaf-fouman (16) eetekaf-fouman (17) eetekaf-fouman (18) eetekaf-fouman (19) eetekaf-fouman (20) eetekaf-fouman (21)