کد خبر: 23815تاریخ انتشار : 1:45:41 - سه شنبه 28 آوریل 2015

بازديد فرماندار فومن از روند احداث ساختمان جديد دانشگاه آزاد فومن

مير شمس مومني زاده فرماندار فومن با همراهي ملکي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شفت و با حضور پيمانکار پروژه از روند اجراي ساختمان جديد اين دانشگاه بازديد ميداني بعمل آوردند. لازم بذکرست ساختمان جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شفت در ورودي شهر فومن در حال ساخت است و تاکنون بيش […]

مير شمس مومني زاده فرماندار فومن با همراهي ملکي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شفت و با حضور پيمانکار پروژه از روند اجراي ساختمان جديد اين دانشگاه بازديد ميداني بعمل آوردند.

لازم بذکرست ساختمان جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شفت در ورودي شهر فومن در حال ساخت است و تاکنون بيش از 40درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.

azad-fuman-farmandar (1) azad-fuman-farmandar (2) azad-fuman-farmandar (3) azad-fuman-farmandar (4)