کد خبر: 23626تاریخ انتشار : 15:32:15 - دوشنبه 20 آوریل 2015

عملیات ساخت زمین فوتبال چمن مصنوعی به روایت تصویر

  

 o5o3o4  o6 o10 o9 o8 o7 o11 o12 o13 o14