کد خبر: 23376تاریخ انتشار : 5:16:32 - چهار شنبه 15 آوریل 2015

استقبال از رئیس جمهور در فومن با پرده‌های رنگارنگ + تصاویر

fouman-rouhani (1) fouman-rouhani (2) fouman-rouhani (3) fouman-rouhani (4) fouman-rouhani (5) fouman-rouhani (6) fouman-rouhani (7) fouman-rouhani (8) fouman-rouhani (9) fouman-rouhani (10) fouman-rouhani (11) fouman-rouhani (12) fouman-rouhani (13) fouman-rouhani (14) fouman-rouhani (15) fouman-rouhani (16) fouman-rouhani (17) fouman-rouhani (18) fouman-rouhani (19) fouman-rouhani (20) fouman-rouhani (21) fouman-rouhani (22) fouman-rouhani (23) fouman-rouhani (24) fouman-rouhani (25) fouman-rouhani (26) fouman-rouhani (27) fouman-rouhani (28)

  1. به جای زدن این بنرا و پول خرج کردن
    می تونستن شکم 50تا گرسنرو سیر کن
    جای تاسف داره زیاااااد