کد خبر: 23282تاریخ انتشار : 22:04:23 - شنبه 11 آوریل 2015

گزارش تصویری از دیدار تیم‌های شهرداری فومن و هیات فوتبال زیراب

   


Shahardarii-ZirAAb-94 (4) Shahardarii-ZirAAb-94 (3) Shahardarii-ZirAAb-94 (2) Shahardarii-ZirAAb-94 (6) Shahardarii-ZirAAb-94 (7) Shahardarii-ZirAAb-94 (8) Shahardarii-ZirAAb-94 (9) Shahardarii-ZirAAb-94 (10) Shahardarii-ZirAAb-94 (11) Shahardarii-ZirAAb-94 (12) Shahardarii-ZirAAb-94 (13) Shahardarii-ZirAAb-94 (17) Shahardarii-ZirAAb-94 (16) Shahardarii-ZirAAb-94 (15) Shahardarii-ZirAAb-94 (14) Shahardarii-ZirAAb-94 (18) Shahardarii-ZirAAb-94 (20)Shahardarii-ZirAAb-94 (19)  Shahardarii-ZirAAb-94 (21) Shahardarii-ZirAAb-94 (22) Shahardarii-ZirAAb-94 (23)Shahardarii-ZirAAb-94 (24)  Shahardarii-ZirAAb-94 (25) Shahardarii-ZirAAb-94 (29) Shahardarii-ZirAAb-94 (27) Shahardarii-ZirAAb-94 (26) Shahardarii-ZirAAb-94 (30) Shahardarii-ZirAAb-94 (31) Shahardarii-ZirAAb-94 (32) Shahardarii-ZirAAb-94 (33) Shahardarii-ZirAAb-94 (34) Shahardarii-ZirAAb-94 (35) Shahardarii-ZirAAb-94 (36) Shahardarii-ZirAAb-94 (37) Shahardarii-ZirAAb-94 (41) Shahardarii-ZirAAb-94 (40) Shahardarii-ZirAAb-94 (39) Shahardarii-ZirAAb-94 (38) Shahardarii-ZirAAb-94 (42) Shahardarii-ZirAAb-94 (43) Shahardarii-ZirAAb-94 (44) Shahardarii-ZirAAb-94 (45) Shahardarii-ZirAAb-94 (47) Shahardarii-ZirAAb-94 (48) Shahardarii-ZirAAb-94 (49) Shahardarii-ZirAAb-94 (46) Shahardarii-ZirAAb-94 (50) Shahardarii-ZirAAb-94 (51) Shahardarii-ZirAAb-94 (52) Shahardarii-ZirAAb-94 (53) Shahardarii-ZirAAb-94 (57) Shahardarii-ZirAAb-94 (56) Shahardarii-ZirAAb-94 (55) Shahardarii-ZirAAb-94 (54) Shahardarii-ZirAAb-94 (58) Shahardarii-ZirAAb-94 (59) Shahardarii-ZirAAb-94 (60) Shahardarii-ZirAAb-94 (61) Shahardarii-ZirAAb-94 (65) Shahardarii-ZirAAb-94 (64) Shahardarii-ZirAAb-94 (63) Shahardarii-ZirAAb-94 (62) Shahardarii-ZirAAb-94 (66) Shahardarii-ZirAAb-94 (67) Shahardarii-ZirAAb-94 (68)

  1. مجید گفت:

    مبارک باشه ،،،حیف که امکانات در حد زیر صفر

  2. فومنی گفت:

    ممنون از تک تک بچه های تیم و مربیان تشکر از ویژه از حاج مجید عزیز برای زحمات بی دریغش برای فوتبال فومن کاش شهروندان عزیز هم کمک های مالی خود رو از این تیم که اینقدر پیشرفت کرده دریغ نکنن