کد خبر: 22867تاریخ انتشار : 19:01:20 - سه شنبه 31 مارس 2015

مسافران نوروزی در شهرک تاریخی ماسوله/گزارش تصویری

Masuleh-nowruz (6) Masuleh-nowruz (7) Masuleh-nowruz (8) Masuleh-nowruz (9) Masuleh-nowruz (10) Masuleh-nowruz (11) Masuleh-nowruz (12) Masuleh-nowruz (13) Masuleh-nowruz (14) Masuleh-nowruz (15) Masuleh-nowruz (16) Masuleh-nowruz (17) Masuleh-nowruz (18) Masuleh-nowruz (19) Masuleh-nowruz (20) Masuleh-nowruz (21) Masuleh-nowruz (22) Masuleh-nowruz (23) Masuleh-nowruz (24) Masuleh-nowruz (25) Masuleh-nowruz (26) Masuleh-nowruz (27) Masuleh-nowruz (28) Masuleh-nowruz (29) Masuleh-nowruz (1) Masuleh-nowruz (2) Masuleh-nowruz (3) Masuleh-nowruz (4) Masuleh-nowruz (5)