کد خبر: 22860تاریخ انتشار : 18:46:07 - سه شنبه 31 مارس 2015

از تاسیسات گردشگری شهرستان فومن بازرسی مشترک بعمل‌ آمد

توسط یک نهاد اجرایی و نظارتی شهرستان فومن از واحدهای مرتبط با گردشگری فعال در مسیر جاده ماسوله بازدید بعمل آمد. به گزارش بهجت نیوز ؛ بازرسی مشترک تاسیسات فعال گردشگری شهرستان فومن در مسیر ماکلوان و ماسوله توسط ادارات صنعت معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی و نمایندگی شهرستان فومن به انجام رسید. در […]

توسط یک نهاد اجرایی و نظارتی شهرستان فومن از واحدهای مرتبط با گردشگری فعال در مسیر جاده ماسوله بازدید بعمل آمد.

به گزارش بهجت نیوز ؛ بازرسی مشترک تاسیسات فعال گردشگری شهرستان فومن در مسیر ماکلوان و ماسوله توسط ادارات صنعت معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی و نمایندگی شهرستان فومن به انجام رسید.

در این بازرسی از هتلها و واحدهای پذیرایی بین راهی و مجتمع های گردشگری بازدید شد همچنین به واحدهای فاقد مجوز و پروانه فعال نیز تذکر کتبی داده شد.

با توجه به استقبال مسافران نوروزی نظارت گسترده ای بر قیمت و کیفیت عرضه خدمات در شهرستان فومن در جریان است.