کد خبر: 22844تاریخ انتشار : 5:53:00 - یکشنبه 29 مارس 2015

میدان شهرداری رشت در دوره پهلوی دوم/عکس

میدان شهرداری رشت در دوره پهلوی دوم که پیش تر در دوره قاجاریه میدان ارگ ، میدان دارالحکومه ،میدان عمارت دیوانی و میدان درب دولتی خوانده میشد.

10484795_1595357347373401_5109517096063545797_n

میدان شهرداری رشت در دوره پهلوی دوم که پیش تر در دوره قاجاریه میدان ارگ ، میدان دارالحکومه ،میدان عمارت دیوانی و میدان درب دولتی خوانده میشد.