کد خبر: 17582تاریخ انتشار : 9:02:45 - چهار شنبه 24 دسامبر 2014

برنامه هفته اول تا چهارم دیدارهای تیم شهرداری فومن اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته اول تا چهارم از مرحله دوم لیگ دسته سوم را اعلام کرد. به گزارش بهجت نیوز ؛ تیم شهرداری فومن که به با صعود مقتدرانه خود در بین تیم های بالاتر قرار گرفت در هفته اول به مصاف امید حسن آباد خواهد رفت. بر همین اساس برنامه سایر مسابقات […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته اول تا چهارم از مرحله دوم لیگ دسته سوم را اعلام کرد.

به گزارش بهجت نیوز ؛ تیم شهرداری فومن که به با صعود مقتدرانه خود در بین تیم های بالاتر قرار گرفت در هفته اول به مصاف امید حسن آباد خواهد رفت.

بر همین اساس برنامه سایر مسابقات به شرح زیر میباشد :

هفته اول

چهارشنبه 10 دی ماه

ساعت 14
رهپویان رضوانشهر- چوکای تالش
شهید کریمی جویبار- شهرداری لنگرود
ایرانداد تهران- عمارت گرگان
دریای بابل-شهدای ساری
مقاومت تهران- محیا محراب سواد کوه

ساعت 14:15
پویندگان تلاش مرودشت- پرسپولیس زاهدان
استانداری کرمانشاه- شهرداری فیروز آباد

پنجشنبه 11 دی ماه

ساعت 14
امید حسن آباد – شهرداری فومن

ساعت 14:15
شهرداری اراک- نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر- فرهنگ رامهرمز
آرمان کارا شیراز- میناب طیور هرمزگان
شاهین بوشهر- برق شیراز

هفته دوم

چهارشنبه 17 دی ماه

ساعت 14
رهپویان رضوانشهر- امید حسن آباد
شهرداری لنگرود – شهرداری فومن
چوکای تالش- ایرانداد تهران
شهدای ساری- شهدای کریمی جویبار
عمارت گرگان- مقاومت تهران
محیا محراب سواد کوه- دریای بابل

پنجشنبه 18 دی ماه

ساعت 14:15
شهردای ماهشهر- شهرداری اراک
پرسپولیس زاهدان- نفتون مسجد سلیمان
فرهنگ رامهرمز- استانداری کرمانشاه
میناب طیور هرمزگان- پویندگان تلاش مرودشت
شهرداری فیروز آباد- شاهین بوشهر
برق شیراز- آرمان کارا شیراز

هفته سوم

سه شنبه 23 دی ماه

ساعت 14
امید حسن آباد – شهرداری لنگرود
ایرانداد تهران- رهپویان رضوانشهر
شهرداری فومن – شهدای ساری
مقاومت تهران- چوکای تالش
شهید کریمی جویبار- محیا محراب سواد کوه
دریای بابل- عمارت گرگان

چهارشنبه 24 دیماه

ساعت 14:15
شهرداری اراک- پرسپولیس زاهدان
استانداری کرمانشاه- شهرداری ماهشهر
نفتون مسجد سلیمان- میناب طیور هرمزگان
شاهین بوشهر- فرهنگ رامهرمز
پویندگان تلاش مرودشت- برق شیراز
آرمان کارا شیراز- شهرداری فیروز آباد

هفته چهارم

سه شنبه 30 دی ماه

ساعت 14
ایرانداد تهران – امید حسن آباد
شهرداری ساری- شهرداری لنگرود
رهپویان رضوانشهر- مقاومت تهران
محیا محراب سوادکوه-شهرداری فومن
چوکای تالش- دریای بابل
عمارت گرگان- شهید کریمی جویبار

چهارشنبه اول بهمن ماه

ساعت 14:15
استانداری کرمانشاه- شهرداری اراک
میناب طیور هرمزگان- پرسپولیس زاهدان
شهرداری ماهشهر- شاهین بوشهر
برق شیراز –نفتون مسجد سلیمان
فرهنگ رامهرمز- آرمان کارا شیراز
شهدای فیروز آباد- پویندگان تلاش مرودشت