کد خبر: 11704تاریخ انتشار : 11:31:30 - دوشنبه 21 جولای 2014

با این دستور آیت الله بهجت از نماز لذت ببرید

روزی جوانی از آیت الله بهجت میپرسد: چکار کنم که ازعبادت لذت ببرم؟ آقا بالبخندی زیبا فرمودند: شما نمیخواد کاری بکنی که ازعبادت لذت ببری، شما لذتهای دیگه راترک کن، لذت عبادت خودش میاد سراغت…

روزی جوانی از آیت الله بهجت میپرسد: چکار کنم که ازعبادت لذت ببرم؟

آقا بالبخندی زیبا فرمودند: شما نمیخواد کاری بکنی که ازعبادت لذت ببری، شما لذتهای دیگه راترک کن، لذت عبادت خودش میاد سراغت…