کد خبر: 11026تاریخ انتشار : 14:05:07 - سه شنبه 10 ژوئن 2014

رزمنده ای که پس از ۲۹ سال قاتل چشمش را دید!

احمدعباسی لیاسی یکی از رزمندگان گیلانی هشت سال دفاع مقدس است که  در سال ۱۳۶۴ در عملیات قادر در منطقه اشنویه کردستان مورد اصابت ترکش به سر خود گردید و باعث پارگی عصب بینایی و در نهایت نابینایی چشم چپ شد که قرار بود در چندین مرحله جراحی این ترکش از سر وی بیرون آورده […]

احمدعباسی لیاسی یکی از رزمندگان گیلانی هشت سال دفاع مقدس است که  در سال ۱۳۶۴ در عملیات قادر در منطقه اشنویه کردستان مورد اصابت ترکش به سر خود گردید و باعث پارگی عصب بینایی و در نهایت نابینایی چشم چپ شد که قرار بود در چندین مرحله جراحی این ترکش از سر وی بیرون آورده شود.

به گزارش املش ما هفته گذشته وی که عازم ماموریت اداری به رشت بود در منطقه جعفرآباد کوچصفهان دچار سانحه تصادف شدیدی میشود و به بیمارستان منتقل میگردد.

تصادف ضربه شدیدی رابه سر وی وارد نموده بود که پس از ۶ روز از حادثه حال وی در منزل بهم میخورد و شی ئی از طریق مجاری تنفسی وارد حلق وی می گردد که آن را به سختی به بیرون انتقال می دهد.

krوی با لبخندی پر از هیجان به خبرنگار ما گفت: بالاخره پس از ۲۹ سال قاتل چشم چپم را دیدم .

عباسی در ادامه از ماجرای بیرون آوردن ترکش از حلقش گفت: خانواده ام فکر میکردند این جسم سنگ یا جسمی آغشته به قیراست که در سانحه تصادف در بدن وی وارد شده بود که پس از شستشو و آزمایش آن با آهنربا به ترکش بودن اطمینان پیدا نمودند .

این رزمنده گیلانی خاطرنشان کرد پس از اصابت ترکش در سال ۶۴ نزدیک به یک ماه در بیمارستان ارتش بیهوش بوده است و نجاتش از منطقه اشنویه کردستان را مدیون رزمندگان چابکسری می داند.

دوبار دیگر در منطقه ماووت و فاو در سالهای مختلف مجروح گردید که  ترکشی که به پشت سرش اصابت نموده بود در یک عمل جراحی بیرون کشیده شد.

احمد عباسی  ساکن منطقه سیاهکلرود شهرستان رودسر است و دراداره مخابرات این شهرستان در حال خدمت میباشد.